Rejestracja

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan z siedzibą we Wrocławiu ul. Swojczycka 105, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, email: ado@wroclaw.kwch.org.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obozu – w tym również ubezpieczenia. Nie będą jednak poza tymi celami udostępniane innym odbiorcom.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  4. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
  6. Uczestnicy posiadają prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenia i Zgody

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu.

2. Dane podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Oświadczam, że zapoznałam się z klauzulą informacyjną, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.